kv6gen-1600x540

Nowa platforma G6 - więcej scenariuszy słyszenia niż kiedykolwiek. Automatycznie.

Dzięki nowej platformie G6 dodajemy nowy wymiar do wykrywania sytuacji słyszenia. Dzięki zintegrowanym czujnikom ruchu nowy HiRes Comfortomatic może automatycznie  zidentyfikować ponad 120 różnych scenariuszy słyszenia. Wcześniej aparaty słuchowe analizowały sytuację słuchową wyłącznie w oparciu o kryteria akustyczne i automatycznie klasyfikowały ją do jednego z około 6 wcześniej zdefiniowanych "środowisk akustycznych". Życie jest jednak dużo bardziej zróżnicowane, więc w ramach każdego z tych określonych środowisk akustycznych istnieje niezliczona ilość indywidualnych sytuacji słuchowych. Na przykład rozmowa na przyjęciu, spacer po mieście z koleżanką czy udział w konferencji biznesowej. To całkowicie odmienne sytuacje wcześniej zaszufladkowane w ramach jednego środowiska akustycznego, chociaż można mieć zupełnie odmienne oczekiwania co do słyszenia w każdej z nich.

Nowa platforma G6 wykorzystuje działający w czasie rzeczywistym czujnik ruchu, który pozwala funkcji HiRes Comformatic uwzględnić nowy wymiar podczas określania scenariuszy słyszenia.

Do góry