Nota prawna

Znaki towarowe

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Audio Service są chronione prawnie. Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków towarowych, firmowych logotypów i emblematów Audio Service.

Brak gwarancji

Niniejsza strona została stworzona z najwyższą starannością. Mimo tego Audio Service nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub omyłki w podanych na niej informacjach. Audio Service nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie wynikają one z celowego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Audio Service.

Prawa autorskie

© 2000-2020 AS AUDIO-SERVICE GmbH, Löhne

Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki i layout na stronie Audio Service są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Żadna część niniejszej strony nie może być reprodukowana, przesyłana w żaden sposób ani w żadnej postaci, zmieniana ani udostępniania podmiotom trzecim do użytku komercyjnego.

Klauzula

Znak słowny oraz logo Bluetooth są własnością Bluetooth SIG, Inc., a każde ich użycie przez AS AUDIO-SERVICE GmbH podlega licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odnośnych właścicieli.

Nasza firma przechowuje zanonimizowane informacje o użytkownikach niniejszej strony internetowej przy użyciu narzędzi Adobe Analytics. Adobe Analytics anonimowo przechowuje i analizuje różnego rodzaju dane, w tym odwiedzone strony oraz ich metadane, strony zawierające linki do naszej strony, czas wizyty i informacje o użytej przeglądarce. Dane te są wykorzystywane w celu optymalizacji strony internetowej i nie są powiązane z danymi osobowymi bez wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić zgody na zbieranie danych i zablokować je na przyszłe wizyty na stronie internetowej, korzystając z poniższego linku. Usługa analizy danych wykorzystuje również pliki cookie przechowywane na komputerze użytkownika i może analizować sposób korzystania ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej są przesyłane wyłącznie w anonimowej formie na serwer obsługiwany przez dostawcę usługi analizy danych i tam przechowywane.

Możesz zablokować zbieranie i przetwarzanie przez Adobe danych generowanych przez pliki cookie, związanych z Twoją wizytą na naszej stronie internetowej przez oświadczenie swojej woli przy pomocy linku: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Fotografie

© AS AUDIO-SERVICE GmbH

© Iryna Volina/Fotolia.com

© Torbz/Fotolia.com 

Do góry