Odpowiedzialność społeczna

Audio Service poczuwa się do odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia.

Aby pozostawić naszym dzieciom i wnukom dostatni świat i środowisko zdatne do życia, mocno zakotwiczyliśmy w naszej kulturze korporacyjnej myślenie i działanie w sposób odpowiedzialny. Ochrona zasobów naturalnych, bezpieczeństwo i higiena pracy, dobrobyt pracowników, przestrzeganie prawa i zaangażowanie w środowisko społeczne - oto podstawowe zasady, na których się skupiamy. Współpracujemy ze sobą, by budować godną przyszłość dla kolejnych pokoleń i pozostawić wszystkie opcje otwarte. 

W naszej firmie świadome pod względem środowiskowym działania zaczynają się od najmniejszych szczegółów. Energooszczędne oświetlenie, włączniki światła z czujnikami ruchu, a nawet ekologiczny papier pomagają nam chronić zasoby.

Dla Audio Service pomaganie osobom w niekorzystnej sytuacji finansowej jest kwestią oczywistą. Jako producent aparatów słuchowych, wspieramy liczne organizacje darowiznami rzeczowymi. Od wielu lat pomagamy dzieciom w Ugandzie zyskiwać lepszą jakość życia i wspieramy obozy Round Table dla dzieci i młodzieży.
Ponieważ same darowizny rzeczowe to nie wszystko, co roku przekazujemy w ramach prezentu świątecznego dotacje na rzecz Fundacji DKMS w celu walki z białaczką oraz na rzecz Aktion Mensch. Wspieramy również regionalne projekty, takie jak coroczny Dzień Socjalny, w ramach którego uczniowie pracują u nas przez jeden dzień, a zarobione w ten sposób pieniądze są przekazywane na cele społeczne.  

Jesteśmy szczególnie dumni z naszych stażystów, którzy niezależnie organizują zbiórki darowizn na szczytne cele. Dzięki temu organizacje takie jak UNICEF, Weihnachten im Schuhkarton (Operation Christmas Child) i inne projekty mogą otrzymać potrzebne wsparcie.

Do góry