Vega G4 - standardowe cechy

  • Model półpełny (ITC)
  • Bateria w rozmiarze 312
  • Niezwykle mała konstrukcja dzięki pionowemu ułożeniu baterii
  • Programowalny przycisk