Ida G4 - standardowe cechy

  • Model półpełny (ITC)
  • Bateria w rozmiarze 312
  • Programowalny przełącznik kołyskowy